Doorgaan naar inhoud
ÉCONOMISEZ 10% SUR VOTRE PROCHAINE COMMANDE AVEC LE CODE SUMMER2024 - VALABLE JUSQU'AU 26 MAI ✨
ÉCONOMISEZ 10% SUR VOTRE PROCHAINE COMMANDE AVEC LE CODE SUMMER2024 - VALABLE JUSQU'AU 26 MAI ✨

Juridische kennisgeving

Juridische kennisgeving


1 - Presentatie van de site & informatie

Overeenkomstig artikel 6 van wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie, worden gebruikers van de site www.foudebassin.com geïnformeerd over de identiteit van de verschillende belanghebbenden in het kader van de uitvoering en het toezicht:

Foudebassin, een merk van Aqui SPRL is een Belgisch bedrijf, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd in Nodebais, op 22 rue de la liberté. Deze website is het exclusieve eigendom van AquiSPRL. Ons operationele hoofdkantoor is gevestigd in Nodebais, op 22 rue de la liberté.

Eigenaar: Foudebassin
Publicatiemanager: Pierre-François Danse
E-mail: info@foudebassin.com
Gastheer: SP OTTAWA

Contact details:
wasbak
info@foudebassin.com
BTW: BE.0644.532.831

Van begin november tot eind februari is onze klantenservice van dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot 18.00 uur telefonisch of per e-mail bereikbaar. Van 1 t/m 31 maart vindt u bovenstaande contactgegevens.

2 - Algemene gebruiksvoorwaarden en aangeboden diensten.

Het gebruik van de site “foudebassin.com” impliceert de volledige aanvaarding van de hieronder beschreven algemene gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde gewijzigd of aangevuld worden, gebruikers van de site “foudebassin.com” worden dan ook uitgenodigd om ze regelmatig te raadplegen.

Deze site is normaal gesproken altijd toegankelijk voor gebruikers. Een onderbreking wegens technisch onderhoud kan echter beslist worden door Foudebassin, die zich dan inspant om de gebruikers te informeren vóór de data en tijden van de interventie.

De site “foudebassin.com” wordt regelmatig bijgewerkt. Op dezelfde manier kunnen de wettelijke vermeldingen op elk moment worden gewijzigd: ze dringen zich niettemin op aan de gebruiker die wordt uitgenodigd om ze zo vaak mogelijk te raadplegen om er kennis van te nemen.

3 - Beschrijving van de geleverde diensten

Het doel van de site www.foudebassin.com is het verstrekken van informatie over alle activiteiten van het bedrijf.

FOUDEBASSIN streeft ernaar om op de site 'foudebassin.com' een zo nauwkeurig mogelijke informatie te verstrekken. Het kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor weglatingen, onnauwkeurigheden en tekortkomingen in de update, hetzij door hemzelf, hetzij door de externe partners die hem deze informatie verstrekken.

Alle informatie op de site "foudebassin.com" is louter informatief en kan worden gewijzigd. Bovendien is de informatie op de site “foudebassin.com” niet uitputtend. Ze worden gegeven onder voorbehoud van wijzigingen die zijn aangebracht sinds ze online zijn geplaatst.

4 - Contractuele beperkingen op technische gegevens.

De site maakt gebruik van JavaScript-technologie. De website kan niet aansprakelijk worden gesteld voor materiële schade die verband houdt met het gebruik van de site. Bovendien stemt de gebruiker van de site ermee in om toegang te krijgen tot de site met behulp van recente apparatuur, die geen virussen bevat en met een bijgewerkte browser van de nieuwste generatie.

5 - Intellectuele eigendom en vervalsingen

FOUDEBASSIN is de eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten of bezit de gebruiksrechten op alle elementen die toegankelijk zijn op de site, in het bijzonder de teksten, afbeeldingen, grafieken, logo, iconen, geluiden, software.

Elke reproductie, weergave, wijziging, publicatie, aanpassing van alle of een deel van de elementen van de site, ongeacht het gebruikte middel of proces, is verboden, behalve met de voorafgaande schriftelijke toestemming van: FOUDEBASSIN.

Elk ongeoorloofd gebruik van de site of een van de elementen die deze bevat, wordt beschouwd als een inbreuk en wordt vervolgd in overeenstemming met de bepalingen van de artikelen l.335-2 en volgende van het Wetboek van Intellectuele Eigendom. De overtreding van al deze dwingende bepalingen onderwerpt de overtreder en alle verantwoordelijke personen aan de strafrechtelijke en civielrechtelijke sancties waarin de wet voorziet.

6 - Beperking van aansprakelijkheid

FOUDEBASSIN kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade veroorzaakt aan de apparatuur van de gebruiker bij het bezoeken van de site www.foudebassin.com, en die voortvloeit uit het gebruik van apparatuur die niet voldoet aan de specificaties vermeld in punt 4, of het verschijnen van een bug of een incompatibiliteit.

FOUDEBASSIN kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor gevolgschade (zoals verlies van markt of verlies van kansen) die voortvloeit uit het gebruik van de site www.foudebassin.com.

Interactieve ruimtes (mogelijkheid om vragen te stellen in de contactruimte) zijn beschikbaar voor gebruikers. Foudebassin behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving inhoud te verwijderen die in deze ruimte is geplaatst en die in strijd zou zijn met de in Frankrijk geldende wetgeving, met name de bepalingen met betrekking tot gegevensbescherming. Indien van toepassing, behoudt Foudebassin zich ook het recht voor om de burgerlijke en/of strafrechtelijke aansprakelijkheid van de gebruiker in twijfel te trekken, met name in het geval van een racistische, beledigende, lasterlijke of pornografische boodschap, ongeacht het gebruikte medium (tekst, fotografie...).

7 - Beheer van persoonsgegevens

Overeenkomstig de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, gewijzigd door de wet van 11 december 1998, worden gebruikers geïnformeerd dat ze recht hebben op toegang, rectificatie van persoonlijke informatie betreffende hen en een recht van verzet. Deze rechten kunnen worden uitgeoefend op eenvoudig schriftelijk verzoek aan Aqui SPRL (zie contactgegevens bovenaan de pagina). U kunt ons ook een e-mail sturen op info@foudebassin.com

De gegevens van klanten die geen bestelling hebben geplaatst / die langer dan vijf jaar niet op hun klantaccount hebben ingelogd, worden verwijderd. Wachtwoorden zijn sterk vereist en zijn versleuteld, ontoegankelijk voor onze diensten. Bij verlies van uw gegevens sturen wij u een link om zelf een nieuw wachtwoord aan te maken. Advertentiecookies kunnen alleen worden geplaatst met toestemming van de gebruiker.

Bij gebruik van de site www.foudebassin.com kan het volgende worden verzameld: de URL van de links waarmee de gebruiker toegang heeft gekregen tot de site www.foudebassin.com, de toegangsprovider van de gebruiker, het IP-adres (Internet Protocol) van de gebruiker.

In elk geval verzamelt FOUDEBASSIN alleen persoonlijke informatie met betrekking tot de gebruiker voor de behoeften van bepaalde diensten die worden aangeboden door de site www.foudebassin.com. De gebruiker verstrekt deze informatie met kennis van zaken, in het bijzonder wanneer hij deze zelf invoert. Vervolgens wordt aan de gebruiker van de site www.foudebassin.com de verplichting opgegeven om deze informatie al dan niet te verstrekken.

In overeenstemming met de bepalingen van de artikelen 38 en volgende van wet 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot de gegevensverwerking, bestanden en vrijheden, hebben alle gebruikers het recht op toegang, rectificatie en verzet tegen de persoonlijke gegevens die op hem betrekking hebben, door zijn schriftelijk en ondertekend verzoek, vergezeld van een kopie van het identiteitsbewijs met handtekening van de houder van het document, onder vermelding van het adres waarnaar het antwoord moet worden gestuurd.

Geen enkele persoonlijke informatie van de gebruiker van de site www.foudebassin.com wordt gepubliceerd zonder medeweten van de gebruiker, uitgewisseld, overgedragen, toegewezen of verkocht op welke drager dan ook aan derden. Alleen de veronderstelling van verlossing van FOUDEBASSIN en zijn rechten zou de overdracht van dergelijke informatie aan de potentiële koper mogelijk maken, die op zijn beurt gebonden zou zijn door dezelfde verplichting om gegevens op te slaan en te wijzigen met betrekking tot de gebruiker van de site www.foudebassin.com .

De site wordt niet aangegeven bij de CNIL omdat er geen persoonlijke informatie wordt verzameld. De databanken worden beschermd door de bepalingen van de wet van 1 juli 1998 tot omzetting van richtlijn 96/9 van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken.

8 - Hypertekstlinks en cookies.

De site www.foudebassin.com bevat een aantal hyperlinks naar andere sites, opgezet met toestemming van FOUDEBASSIN. FOUDEBASSIN heeft echter niet de mogelijkheid om de inhoud van de aldus bezochte sites te verifiëren en aanvaardt daarom geen verantwoordelijkheid voor dit feit.

We kunnen de goede werking van de site niet garanderen als je geen cookies accepteert. Zonder cookies is het inderdaad niet mogelijk om uw winkelmandje te valideren en om zoekopdrachten in onze online winkel correct uit te voeren.

Het browsen op de site www.foudebassin.com veroorzaakt waarschijnlijk de installatie van cookie(s) op de computer van de gebruiker. Een cookie is een klein bestand waarmee de gebruiker niet kan worden geïdentificeerd, maar dat informatie vastlegt met betrekking tot de navigatie van een computer op een site. De aldus verkregen gegevens zijn bedoeld om de latere navigatie op de site te vergemakkelijken en zijn ook bedoeld om verschillende aanwezigheidsmetingen mogelijk te maken. U kunt het gebruik ervan op elk moment weigeren door uw internetbrowser te configureren.

  • In Internet Explorer: tooltab (pictogram in de vorm van een tandwiel rechtsboven) / internetopties. Klik op Privacy en kies Blokkeer alle cookies. Valideer op OK.
  • In Firefox: klik bovenaan het browservenster op de Firefox-knop en ga vervolgens naar het tabblad Opties. Klik op het tabblad Privacy. Stel de bewaarregels in op: aangepaste instellingen gebruiken voor geschiedenis. Schakel het ten slotte uit om cookies uit te schakelen.
  • Onder Safari: Klik rechtsboven in de browser op het menupictogram (gesymboliseerd door een tandwiel). Selecteer Instellingen. Klik op Geavanceerde instellingen weergeven. Klik in het gedeelte 'Privacy' op Instellingen voor inhoud. In het gedeelte "Cookies" kunt u cookies blokkeren.
  • Onder chroom: Klik rechtsboven in de browser op het menupictogram (gesymboliseerd door drie horizontale lijnen). Selecteer Instellingen. Klik op Geavanceerde instellingen weergeven. Klik in het gedeelte "Privacy" op voorkeuren. In het tabblad "Privacy" kunt u cookies blokkeren.

Soorten cookies die worden gebruikt:

  • Doelgroepmeting: instrumenten voor het meten van doelgroepen worden ingezet om informatie te verkrijgen over het browsen van bezoekers. Hun doel is om de analyse van het surfgedrag op de site mogelijk te maken voor optimalisatiedoeleinden.
  • Sociale knoppen: onze site kan computerapplicaties van derden bevatten. Dit kan met name het geval zijn bij knoppen/links met sociale netwerken (dit is met name het geval bij de knoppen "Delen" en "Vind ik leuk", van sociale netwerken zoals Facebook, Twitter, enz.). We nodigen u daarom uit om hun beleid voor het beheer van cookies en in het bijzonder voor de bescherming van de privacy te raadplegen.
  • Reclame : dit zijn cookies die op onze site of buiten onze site worden gebruikt om u advertenties te presenteren of u informatie te sturen die is afgestemd op uw interessegebieden. Advertentiecookies worden met name gebruikt om het aantal keren dat u een advertentie ziet te beperken en om ons te helpen de effectiviteit van een advertentiecampagne te meten.

Wij garanderen dat de personen die gemachtigd zijn om de persoonsgegevens te raadplegen, aan Foudebassin (AQUI SPRL) gebonden zijn door een geheimhoudingsplicht.

9 - Bedrijfsnaam

Het doel van de vennootschap, zowel voor zichzelf als voor rekening van derden, alleen of in associatie of partnerschap met wie dan ook, in binnen- en buitenland:

Groot- en/of detailhandel in vis (levende vis), voedingsmiddelen en artikelen voor kleine huisdieren en huisdieren, commerciële weergave van planten, bloemen voor binnen of buiten, natuurlijk en/of kunstplanten, sierplanten, bomen, struiken, bollen, zaden , potgrond, meststoffen, producten voor planten, diverse artikelen en accessoires met betrekking tot de handel in bloemen en planten, bloemenversieringsartikelen, waaronder de binnen- en/of buitendecoratie van woningen, tuinartikelen en accessoires, aquatische artikelen en uitrusting, landbouw- en/of of tuinbouwapparatuur en -machines en in het algemeen alle artikelen die verband houden met tuinieren, landbouw, tuinbouw en aquacultuur;