Doorgaan naar inhoud

Verkoopvoorwaarden

Onze verkoopvoorwaarden


Artikel 1: Preambule

Onze huidige algemene voorwaarden komen tot stand tussen,

Ten eerste, 

FOUDEBASSIN.COM ingeschreven bij de Kruispuntbank van Belgische vennootschappen onder het nummer BE 0644532831 en met maatschappelijke zetel te Nodebais, 22 Rue de la liberté, hierna “Foudebassin” genoemd. 

En aan de andere kant, 

Personen, minstens 18 jaar oud, met de rechtsbevoegdheid om zelf of door tussenkomst van een ouderlijk gezagsdrager, hun voogd of hun curator een aankoop te doen of een bestelling te plaatsen via de website “Foudebassin” (toegankelijk via Foudebassin .com) of directe aankopen, hierna “de koper” genoemd.

Samen aangeduid als “de partijen”, 

De laatste updatedatum van de algemene voorwaarden staat bovenaan deze pagina vermeld. Foudebassin behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving deze algemene verkoopvoorwaarden te wijzigen of aan te passen, in het bijzonder om ze in overeenstemming te brengen met de wettelijke en reglementaire bepalingen. 

De klant wordt daarom uitgenodigd om deze regelmatig te raadplegen en alvorens een Bestelling te plaatsen. De klant wordt geacht op de hoogte te zijn van de algemene voorwaarden van Foudebassin op het moment van aangaan en deze zonder voorbehoud te aanvaarden. 

Identificatie :


Artikel 2 - Doel

Deze algemene verkoopvoorwaarden hebben tot doel alle verkoopvoorwaarden tussen "Foudebassin" en de "koper" uitputtend te definiëren, vanaf de bestelling van het product of de dienst, via betaling, levering, garantie van gekochte producten en herroeping van het gekochte product. Deze voorwaarden definiëren alle stappen die nodig zijn voor het plaatsen van een bestelling tot de levering aan de eindontvanger. 

“De koper” wordt geacht op de hoogte te zijn van de algemene voorwaarden van “Foudebassin” op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst en deze algemene verkoopsvoorwaarden zonder voorbehoud te aanvaarden. 

In het geval dat een van de clausules in de algemene verkoopvoorwaarden onrechtmatig, onwettig of niet-afdwingbaar wordt verklaard door een wijziging in de wetgeving, of als gevolg van een gerechtelijke beslissing die van kracht is geworden, zou de nietigheid of onafdwingbaarheid beperkt zijn tot de genoemde clausule, en laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.


Artikel 3 - Aanbieding en bestelling

Bieden

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit duidelijk vermeld op de website van FOUDEBASSIN. FOUDEBASSIN beschrijft de verkochte producten altijd zo volledig en nauwkeurig mogelijk. De productaanbiedingen die door FOUDEBASSIN in overweging worden genomen en die op het “leverbare” productblad worden vermeld, zijn geldig op Belgisch, Luxemburgs en Frans grondgebied. Wat het "niet-leverbare" product betreft, geldt het aanbod uitsluitend voor het Belgische grondgebied. 

Wanneer FOUDEBASSIN zijn artikelen illustreert met afbeeldingen, vormen deze een getrouwe weergave van de goederen. Een fout is altijd mogelijk en, als er een duidelijke fout is, is FOUDEBASSIN niet verplicht om het overeenkomstige goed te leveren omdat hun afbeeldingen niet-contractueel zijn.

Bestelling
Algemeen

We specificeren dat de producten die in volgorde op de site worden weergegeven, binnen de grenzen van de beschikbare voorraad vallen, zoals gespecificeerd in artikel 4 van deze algemene voorwaarden.


Zodra de betaling is ontvangen, is de betaling definitief. Alle creditcard- of bankpasbetalingstransacties zijn onderworpen aan autorisatie door de kaartuitgever.

Als de uitgever van uw kaart uw betaling weigert, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gehouden voor vertragingen in de levering en/of niet-levering van uw bestelling.

Kopen via de website met online betaling en levering aan huis

Om onze producten te kopen, moet de "koper" ze selecteren en aan zijn winkelmandje toevoegen. Vervolgens kan hij op de knop "bestellen" klikken om zijn aankoop te valideren en de contact- en factuurgegevens in te vullen. De klant heeft op elk moment (behalve na betaling) de mogelijkheid om de inhoud van zijn bestelling te raadplegen en te wijzigen. 

Nadat hij zijn winkelmandje heeft gevalideerd, krijgt de "koper" een overzichtspagina te zien waar hij de aanvaarding van onze algemene voorwaarden moet bevestigen en het overzicht van zijn bestelling moet controleren. In dit overzicht worden alle aankopen van de koper weergegeven + totale kosten inbegrepen). De validatie van de bestelling door de "koper" wordt pas definitief als de betaling van de prijs van de bestelling door de "koper" is gedaan.

Zodra u al deze stappen heeft doorlopen en zodra FOUDEBASSIN autorisatie voor de betalingstransactie heeft ontvangen van uw creditcard- of bankpasuitgever, is uw aankoop definitief. Wij sturen u dan per e-mail een bevestiging van uw bestelling. Deze bevestigingsmail bevestigt de maximale levertijd en, indien deze tijd wordt overschreden, de mogelijkheid om de bestelling kosteloos te annuleren.

Indien de koper nog geen orderbevestiging heeft ontvangen, kan hij zijn bestelling op elk moment wijzigen of annuleren. 

Alle op onze webshop geaccepteerde online betaalmethoden staan ​​vermeld in artikel 5 van de algemene voorwaarden met betrekking tot de prijs.

Reserveren via de website en afhalen in de winkel

Sommige artikelen die door FOUDEBASSIN worden aangeboden, kunnen niet bij u thuis worden afgeleverd (gewicht en transportbeperkingen). Op het artikelblad wordt de "koper" echter geïnformeerd dat het product "niet leverbaar" is, maar dat hij het kan reserveren en het vervolgens kan ophalen in de FOUDEBASSIN- winkel. De reservering is definitief na het klikken op de knop voor het afronden van de bestelling en het invullen van al uw contact- en factuurgegevens. Aan de bevestigingsmail wordt een link naar de algemene voorwaarden op een duurzame computerdrager toegevoegd. 

De artikelen worden vervolgens verzameld in de winkel. Producten die niet op voorraad zijn in de winkel worden besteld en zijn binnen een indicatieve termijn van 10 werkdagen leverbaar. 

FOUDEBASSIN kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het niet tijdig klaarmaken of het ontbreken van bepaalde producten.Als de bestelling niet compleet is, verwijzen wij u naar ons artikel 4 over de beschikbaarheid van onze producten. De betaling vindt plaats in de winkel bij het afhalen. FOUDEBASSIN zal de artikelen 10 dagen voor je reserveren in zijn winkel.

Bevestiging van uw bestelling

Elke bevestiging van uw bestelling of reservering van producten houdt uw aanvaarding in van deze algemene verkoopvoorwaarden, zonder uitzondering of voorbehoud. Alle door de "koper" ingevulde gegevens en de opgenomen bevestiging vormen het bewijs van de transactie. U verklaart er volledige kennis van te hebben. De orderbevestiging geldt als ondertekening en aanvaarding van de uitgevoerde handelingen.


Artikel 4: Beschikbaarheid van onze producten

De producten die online te koop worden aangeboden, zijn die welke op onze website verschijnen, op de dag en op het specifieke tijdstip van raadpleging van de site door de "koper" en binnen de grenzen van de beschikbare voorraden. FOUDEBASSIN implementeert alle redelijke middelen om de beschikbaarheid van producten in realtime op haar site weer te geven, maar kan niet verantwoordelijk worden gehouden als een product niet langer beschikbaar is om de bestelling bij aankoop te honoreren. 

In geval van gedeeltelijke onbeschikbaarheid van een van onze producten of diensten, wordt de klant zo snel mogelijk per e-mail of telefoon verwittigd door “ FOUDEBASSIN ”. De "koper" heeft de mogelijkheid om zijn bestelling te wijzigen of te annuleren, in welk geval hij het bedrag van de waarde van het niet-beschikbare product zal terugkrijgen (als de betaling al is gedaan).


Artikel 5 - Prijs en betalingsvoorwaarden

Prijs

De prijzen van onze producten, exclusief leveringskosten, zijn aangegeven in euro, alle belastingen inbegrepen (BTW, RECUPEL en andere toepasselijke belastingen), tenzij anders aangegeven. Deze producten houden rekening met eventuele kortingen of prijsverlagingen die door FOUDEBASSIN worden toegekend. 

Bij een bestelling naar een ander land dan België bent u de importeur van het/de betreffende product(en). In dit geval kunnen douanerechten of andere belastingen verschuldigd zijn. Ze komen voor uw rekening en zijn uw verantwoordelijkheid. Wij adviseren u daarom om hierover navraag te doen bij de betreffende instanties. 

Als er een flagrante prijsfout was op een van onze producten, behoudt Foudebassin zich het recht voor om de bestelling te annuleren, wat de winstgevendheid van de activiteit zou beïnvloeden. Een handelaar mag niet met verlies verkopen. Als het verschil aanzienlijk en opvallend is, kan deze verkoop eenvoudig worden geannuleerd.

FOUDEBASSIN behoudt zich het recht voor om zijn prijzen op elk moment te wijzigen, maar het product zal worden gefactureerd op basis van de huidige prijs die wordt aangekondigd op het moment van validatie van de bestelling.

De producten blijven eigendom van FOUDEBASSIN tot volledige betaling van de prijs.

Betaling via website

Om de veiligheid van online betalingen en de bescherming van uw persoonlijke gegevens te garanderen, worden transactiegegevens gecodeerd met SSL-technologie voordat ze via internet worden verzonden. U herkent de SSL-beveiligde verbinding aan het slotje dat in de statusbalk van uw browser verschijnt, wat het ook is. Wij aanvaarden volgende betaalmiddelen: Visa, MasterCard, Bancontact/Mister Cash, Homebanking: Belfius Direct Net, ING Homepay, KBC/CBC online. Dit betalingsproces wordt beheerd door een externe dienstverlener, Ingenico (OGONE) om optimale veiligheid te garanderen, en een PCI-betalingscertificaat.

Betaling in de winkel

In onze winkels accepteren we contante betalingen, Visa, MasterCard, Bancontact/Mister Cash, FOUDEBASSIN cadeaukaart. Bij artikelen die online zijn gereserveerd en in de winkel worden opgehaald, wordt in de winkel betaald.


Artikel 6 – Thuisbezorging

Het leveringsgebied van FOUDEBASSIN omvat België, Frankrijk en Luxemburg. In overleg met de klantenservice kunnen echter bepaalde uitzonderingen afwijken van onze regels. 

Alleen onze producten met de vermelding “leverbaar product” kunnen bij u thuis bezorgd worden. Het afleveradres is het adres dat tijdens de bestelling is aangegeven, alle artikelen worden daar bij u afgeleverd. De transportkosten worden uitdrukkelijk parallel met het betreffende artikel aangegeven. De levertijd is afhankelijk van het bestelde artikel, het gewicht en de maat. De levertijd van het artikel wordt aangegeven voordat de bestelling wordt geplaatst. FOUDEBASSIN zal zich inspannen om haar levertijden te halen. De levering omvat alleen het transport en de levering van het artikel, het omvat niet de montage van het artikel. 

Onze maximale levertijd voor producten besteld op de website is 4 werkdagen op Belgisch grondgebied, en 12 werkdagen voor Frankrijk, Luxemburg, Duitsland en Nederland. Deze leveringen gebeuren op het door de klant opgegeven adres. 

Indien FOUDEBASSIN niet op tijd kan leveren, zal FOUDEBASSIN u hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen (zie artikel 4 over de beschikbaarheid van onze producten, en zal zij zich inspannen om u op de hoogte te stellen van de levertijden van haar eigen leveranciers. 

Zendingen zijn altijd voor risico van FOUDEBASSIN . Gaat het echter om een ​​retourzending van goederen, dan bent u zelf verantwoordelijk voor het transport. Als de artikelen die wij aan u leveren tijdens het transport beschadigd zijn of niet overeenkomen met de artikelen die op de leveringsbon zijn vermeld of niet overeenkomen met de artikelen die u hebt besteld, moet u ons zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 3 dagen na de datum van levering aan de “koper”. Neem hiervoor contact op met onze klantenservice. 

Indien zich vertraging in de levering voordoet, verbindt FOUDEBASSIN zich ertoe de “koper” zo snel mogelijk op de hoogte te brengen en hem te informeren over de duur van de vertraging. In geval van overmacht kan de klant het verkoopcontract dat hem aan FOUDEBASSIN bindt niet beëindigen. In geval van verlies van het door FOUDEBASSIN verzonden pakket, wordt de klant terugbetaald binnen 14 werkdagen na de klacht van de klant met betrekking tot het verlies van het pakket. Er zal echter een onderzoek worden geopend met de postdiensten en de vervoerder.


Artikel 7 – Herroepingsrecht

In het geval van een online verkoop

Het herroepingsrecht is alleen van toepassing in het geval van een aankoop op afstand via de website, facebook, e-mail of telefoon, inclusief levering. Het herroepingsrecht is niet van toepassing bij boeking via de website met afhalen in de winkel. 

Het herroepingsrecht houdt in dat je het recht hebt om af te zien van de aankoop, het is 14 dagen vanaf de levering van de artikelen. Gedurende deze periode kunnen de artikelen worden geretourneerd tot uiterlijk 14 dagen na kennisgeving aan FOUDEBASSIN van de beslissing om van de aankoop af te zien, zonder financiële boete en zonder verantwoordingsplicht. Binnen 14 dagen na ontvangst van de artikelen door FOUDEBASSIN wordt het volledige aankoopbedrag van de artikelen aan u teruggestort (via overschrijving). 

Indien u de goederen wenst te retourneren zoals hierboven beschreven, mag u deze slechts uitpakken en behandelen voor zover dat nodig is om de aard, kenmerken en werking van de goederen te beoordelen. Als u artikelen retourneert, dient dit te gebeuren met alle geleverde toebehoren, in oorspronkelijke staat en in de originele verpakking. 

Als u goederen wilt retourneren naar ons fysieke verkooppunt. De directe kosten van het terugzenden van de goederen zijn voor uw rekening. Als de goederen niet per post kunnen worden geretourneerd, halen we ze bij u op. Wij zullen u de kosten meedelen of een schatting maken als het redelijkerwijs niet mogelijk is om deze vooraf te berekenen. 

Om uw herroepingsrecht snel en correct uit te kunnen oefenen, kunt u het herroepingsformulier downloaden en opsturen naar onze winkel. Als u het product wilt ruilen voor een ander product, neem dan contact op met de klantenservice van FOUDEBASSIN . Het herroepingsrecht is niet van toepassing in bepaalde specifieke gevallen zoals voorzien door de wet, zoals voor bederfelijke, levende goederen en goederen die gepersonaliseerd zijn volgens de instructies van de klant.

Voor elk verzoek tot herroeping van de bestelling door de koper, nodigen we hem uit om contact op te nemen met de klantenservice via e-mail (info@foudebassin.com) of via onze telefoonlijn: 010 86 03 54 of per post (zie adres artikel 1). Het product dat door de "koper" wordt geretourneerd, moet in nieuwe staat zijn, met originele verpakking, vergezeld van de garantie, accessoires en alle onderdelen of documenten die in de productdoos zitten, met een aankoopfactuur waarmee FOUDEBASSIN de identiteit van de koper kan valideren. Producten die niet voldoen aan deze algemene voorwaarden worden door FOUDEBASSIN niet teruggenomen.

In het geval van een verkoop in de winkel

Als je een product dat je hebt gekocht bij FOUDEBASSIN (fysiek verkooppunt) wilt retourneren of ruilen, is het aan de verkoper om de voorwaarden voor retourneren of ruilen te bepalen.


Artikel 8 – Voucher en klantenkaart

Goede koop

De FOUDEBASSIN-voucher blijft 1 jaar geldig vanaf de datum van aankoop en kan worden gebruikt om artikelen te kopen in ons fysieke verkooppunt. Zodra de vervaldatum is verstreken, kan de voucher niet meer worden gebruikt of ingewisseld. Het resterende bedrag op de voucher kan niet worden gebruikt voor een toekomstige aankoop. FOUDEBASSIN is niet verantwoordelijk voor indirecte schade aan de aankoopbon (verslechtering van de aankoopbon). Elke fraude of andere ongeoorloofde actie zal worden geregistreerd en zal resulteren in een verbod op het gebruik van de voucher en juridische stappen.

Loyaliteitskaart

Wanneer u uw klantenkaart aan de kassa toont, ontvangt u 1 bonuspunt voor elke aankoop van 1 EUR die u besteedt aan een fysiek verkooppunt. Uw punten worden automatisch opgeslagen en afgedrukt op uw kassabon. Elke keer dat u 100 punten bereikt, ontvangt u een waardebon van 5 EUR die geldig is bij uw volgende aankoop in de FOUDEBASSIN- winkel. Deze voucher kun je gebruiken vanaf de eerste dag na ontvangst en blijft 1 jaar geldig.


Artikel 9 – Conformiteit en garantie

Alle producten die de consument op de FOUDEBASSIN- site koopt, genieten van een wettelijke garantie van minimaal 2 jaar. Als de garantieperiode langer is dan twee jaar, staat dit aangegeven bij de kenmerken van het artikel. 

Elk mogelijk gebrek moet binnen 1 maand na de constatering (ontdekking) aan FOUDEBASSIN worden gemeld. Na deze termijn vervalt elk recht op herstel of vervanging. Als een klant binnen 7 dagen een defect artikel vindt, wordt het omgeruild of terugbetaald. 

Tijdens voornoemde periode verbindt FOUDEBASSIN zich ertoe de defecte zaak (of een deel van deze zaak) kosteloos te vervangen of te herstellen, tenzij dit onmogelijk of onevenredig blijkt. 

Van de wettelijke garantie zijn met name uitgesloten:

  • alle directe of indirecte schade aan het apparaat na levering (bijvoorbeeld door oxidatie, schokken, vallen, etc.);
  • de vervanging van accessoires of onderdelen die regelmatig moeten worden vervangen na gebruik van het product;
  • schade als gevolg van brand, waterschade, blikseminslag, ongeval, natuurramp;
  • schade veroorzaakt met opzet, door nalatigheid of als gevolg van onzorgvuldige behandeling, slecht onderhoud of gebruik dat onoordeelkundig of in strijd met de instructies van de fabrikant is.

Om aanspraak te kunnen maken op garantie dient u de originele factuur of aankoopbewijs te kunnen overleggen. De garantieperiode begint op het moment van levering. De garantie kan enkel ingeroepen worden tegen Foudebassin. Indien u rechtstreeks een beroep doet op de fabrikant, komen eventuele kosten niet voor rekening van FOUDEBASSIN .

Artikel 10 – Overmacht

In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval hebben wij het recht onze verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht. Alle situaties buiten onze controle worden beschouwd als een geval van overmacht. Met overmacht bedoelen wij in het bijzonder stakingen, branden, storingen, stroomstoringen, netwerkstoringen en/of de eventuele onbeschikbaarheid van onze website.

Artikel 11 – Algemene aansprakelijkheid

FOUDEBASSIN is niet aansprakelijk voor fouten en nalatigheid, ook niet van ingehuurde dienstverleners of medewerkers, behoudens opzet of grove schuld. De aansprakelijkheid van FOUDEBASSIN is steeds beperkt tot directe en persoonlijke schade en kan nooit een hoger bedrag vertegenwoordigen dan de aankoopprijs van het product. FOUDEBASSIN is niet verantwoordelijk voor verlies of schade ontstaan ​​tijdens het gebruik van een product.

Gebruik van de website

FOUDEBASSIN kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die een bezoeker van de FOUDEBASSIN- website lijdt in geval van onderbrekingen of fouten in de elektronische publicatie van de site of in geval van onmogelijkheid om toegang te krijgen tot de site. Deze website bevat links of verwijzingen naar andere sites. FOUDEBASSIN heeft geen zeggenschap over deze sites en kan daarom niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud of kenmerken van deze sites, of voor enige andere vorm van schade die voortvloeit uit het gebruik ervan. 

Het verzenden van en naar de FOUDEBASSIN- website van illegale inhoud, zoals bedreigende, discriminerende, racistische, obscene of pornografische inhoud die in strijd is met de nationale of internationale wetgeving, is verboden. FOUDEBASSIN kan de secties van de website beheren waarin gebruikers berichten kunnen verzenden. FOUDEBASSIN is echter niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze communicatie. FOUDEBASSIN behoudt zich het recht voor om de gegevens die door gebruikers zijn verzonden van haar website te verwijderen als deze gegevens niet overeenkomen met de doeleinden van de website.

Artikel 12 – Intellectuele eigendom

De informatie die beschikbaar is op de website van FOUDEBASSIN kan alleen voor privédoeleinden worden gedownload. Elk ander gebruik is verboden. Alle inhoud van deze website is beschermd door de intellectuele eigendomsrechten waarop FOUDEBASSIN, haar leveranciers of elke andere rechthebbende aanspraak kan maken. 

Het geheel of gedeeltelijk gebruik van deze informatie voor commerciële doeleinden, evenals de elektronische opname van deze informatie of het gebruik ervan voor illegale doeleinden is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van FOUDEBASSIN , behalve om de producten en diensten te identificeren. 

Alle communicatie die door de gebruiker naar de FOUDEBASSIN -website wordt verzonden, wordt als niet-vertrouwelijk beschouwd en valt niet onder het auteursrecht. FOUDEBASSIN is niet verantwoordelijk voor deze communicatie. FOUDEBASSIN heeft het recht om deze communicatie voor welk doel dan ook te verwijderen, kopiëren, publiceren, distribueren, hervatten en anderszins te gebruiken.

Artikel 13 – Afhandeling van klachten, geschillen en niet-conforme bestellingen.

Sommige bestellingen geplaatst door " FOUDEBASSIN " kunnen producten bevatten die ontbreken, beschadigd zijn of niet in overeenstemming zijn met de bestelling. Indien de "koper" van mening is dat de producten defect zijn of niet in overeenstemming zijn met zijn bestelling, kan hij, onder voorbehoud van de redenen die het mislukken van de bestelling beschrijven, zijn klachten naar de klantendienst van FOUDEBASSIN sturen. Onze klant beschikt over een termijn van 14 dagen vanaf levering om deze klachten aan FOUDEBASSIN te richten. Na deze periode zal FOUDEBASSIN de bestelling van de “koper” niet meer terugbetalen, noch producten of diensten ruilen. 

Voor alle klachten over een omruiling of een terugbetaling, zal FOUDEBASSIN zijn koper op de hoogte brengen van de beslissing. Als de beslissing in het voordeel van de koper is, moet het product worden teruggestuurd naar het volgende adres: FOUDEBASSIN , 22 Rue de la liberté, 1320 Nodebais. Dit product moet in nieuwe staat zijn, met de originele verpakking, vergezeld van de garantie, accessoires en alle onderdelen of documenten die in de productdoos zitten, met een aankoopfactuur waarmee FOUDEBASSIN de identiteit van de koper kan valideren. 

Na teruggave van het product en intern genomen beslissing, zal FOUDEBASSIN een klant een omruiling van producten, een volledige terugbetaling of de levering van een ander gelijkaardig product in kwaliteit en waarde aanbieden binnen 14 dagen volgend op het verzoek tot terugbetaling of 'omruiling'. Voor de retourkosten zijn deze voor rekening van de koper. De omruiling van het defecte product is de verantwoordelijkheid van FOUDEBASSIN . 

Er kan geen omruiling of terugbetaling plaatsvinden als FOUDEBASSIN ontdekt dat de tekortkoming te wijten is aan de koper en het gevolg is van misbruik, of niet-conform gebruik en/of wijziging van het product op initiatief van de koper. 

Als u klachten heeft over onze goederen of onze diensten, kunt u contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens. Zie voor alle verzoeken om afstandsverklaring artikel 5 over het recht op afstand/herroeping.

FOUDEBASSIN is een handelsmerk van Aquiflor SPRL
22 Liberty Street
1320 Nodebais (België)
support@aquiflor.com
+32 (0)10.86.03.54

De dienst na verkoop voorziet in een termijn van 5 werkdagen om de koper op de hoogte te brengen van een voorgestelde oplossing van het geschil. FOUDEBASSIN is voorstander van een minnelijke schikking van eventuele klachten. FOUDEBASSIN aanvaardt ook de tussenkomst van de geschillencommissie (of de raad van bestuur) voor alle aangelegenheden die verband houden met het Becommerce-label. Het Belgische recht is het enige dat van toepassing is op dit soort geschillen. 

Mocht uw klacht echter niet opgelost kunnen worden, dan kunt u voor een buitengerechtelijke beslechting van consumentengeschillen contact opnemen met de Consumentenbemiddelingsdienst. 

Consumentenbemiddelingsdienst North Gate II Koning Albert IIlaan 8 1000 Brussel Tel: 0032/2 702 52 00 - Fax: 0032/2 808 71 29 - E-mail: contact@mediationconsommateur.be 
Website: www.mediationconsommateur.be De Europese Unie biedt een digitaal platform voor onlinegeschillenbeslechting (ODR): http://ec.europa.eu/consumers/odr/ Het Belgisch recht is van toepassing. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Nijvel bevoegd.

Artikel 14 – Bescherming van de persoonlijke levenssfeer en verwerking van persoonsgegevens

FOUDEBASSIN verzamelt persoonlijke gegevens over de koper (die zijn bestelling uitvoert), deze informatie wordt op de site gecommuniceerd. Ze kunnen op elk moment worden gewijzigd en de koper kan beslissen om zijn account volledig te verwijderen via onze klantenservice. 

FOUDEBASSIN verbindt zich er uitdrukkelijk toe deze gegevens niet mee te delen aan derden, deze zullen uitsluitend worden gebruikt in de interne diensten van het bedrijf, met als doel de nieuwsbrieven/e-mails/of verkoopdocumenten te versterken of te personaliseren. De koper kan zijn recht op verwijdering direct uitoefenen door een e-mail te sturen naar: support@aquiflor.com 

Gegevensverwerkingsverantwoordelijke: Pierre-François Danse (onder de verantwoordelijkheid van de naamloze vennootschap Aquiflor SPRL). De verzamelde gegevens zijn adequate, relevante en niet overmatige gegevens in relatie tot de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

Artikel 15 – Nietigheid van een beding en bewijs

In het geval dat een van de clausules in de algemene verkoopvoorwaarden onrechtmatig, onwettig of niet-afdwingbaar wordt verklaard door een wijziging in de wetgeving, of als gevolg van een gerechtelijke beslissing die van kracht is geworden, zou de nietigheid of onafdwingbaarheid beperkt zijn tot de genoemde clausule, en laat de geldigheid van de overige bepalingen van de algemene voorwaarden onverlet. 

In geen geval zal de ongeldigheid van een van de clausules van deze voorwaarden de geldigheid van de andere clausules aantasten. De computergegevens die zijn opgeslagen in het computersysteem dat door FOUDEBASSIN is opgezet, worden beschouwd als bewijs van communicatie, bestelling en betaling tussen partijen.

Artikel 16 – Toepasselijk recht en jurisdictie

Alle huidige algemene voorwaarden hierboven zijn onderworpen aan het Belgische recht. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Nijvel bevoegd voor alle geschillen en geschillen.

Artikel 17 – Foudebassin loyaliteitsprogramma

Foudebassin behoudt zich het recht voor om haar loyaliteits- en sponsorprogramma op elk moment te wijzigen. U kunt punten krijgen voor verschillende acties: volgen op sociale netwerken, meningen over bij ons gekochte producten of andere acties. Neem voor vragen contact op met support@foudebassin.com

Foudebassin behoudt zich ook het recht voor om op elk moment een persoon die valse beoordelingen zou geven (product dat hij nooit bij ons heeft gekocht) uit het loyaliteitsprogramma te verbannen om extra punten te verkrijgen. Neem voor vragen contact op met support@foudebassin.com